Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås / Färögatan 2, 164 40 Kista
08-39 09 24
info@hrb-rs.se

Specialsanering

Specialsanering


Under definitionen specialsanering hör saneringar av speciell karaktär.

Det kan exempelvis innebära sanering av bostäder där hyresgästen blivit vräkt eller som av andra skäl kräver speciella insatser.

Det kan röra sig om långvarig nedsmutsning, dödsfall, förekomst av kroppsvätskor, djuravföring och dylikt.

HRB Riv & Sanering har lång erfarenhet av specialsanering och vi kan utföra både akuta insatser och totalsaneringar.

Metoder

  • Noggrann rengöring
  • Ventilation
  • Desinficering och luktsanering
  • Rivning vid behov.