Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås / Färögatan 2, 164 40 Kista
08-39 09 24
info@hrb-rs.se

Luktsanering och avjonisering

Luktsanering och avjonisering


Det finns väldigt många olika typer av dålig lukt.

Uppfattningen om dålig lukt är ofta individuellt.
Vi behandlar vanligtvis luktproblem relaterade till brandskador, mögel, vattenskador och cigarettrök.

Metoder

Vi använder oss utav flera olika metoder, helt beroende på den aktuella skadans omfattning.

Grundregeln är i regel alltid att källan till lukten bör åtgärdas innan en luktsanering utförs.

Dimmning

Behandling med kemisk tekniska lösningar genom dimmning eller foggning. Dimmning innebär att man genom särskilda aggregat skapar en torr rök. Denna rök hänger kvar i luften en längre tid och kan därigenom tränga in i porer och springor i de flesta material.

Naturlig ventilation/ jonisering

Jonisering innebär att vi med hjälp av ett joniseringsaggregat producerar negativa joner i inomhusluften.
Då bildas syreklungor av förorenade partiklar som samlas upp i ett filter.
Joniseringsaggregat kan ni hyra av oss på HRB Riv & Sanering.

Patentering/ spärrmålning

Målning utförs med en alkyd- eller oljebaserad spärrfärg och kan då uppnå effekten av att missfärgningar eller dålig lukt låses in i materialet.

Därefter kan ytan slutbehandlas med slutligt ytskikt.
Notera att patentering är ett komplement och ska föregås av annan luktsanering eller behandling.