Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås / Färögatan 2, 164 40 Kista
08-39 09 24
info@hrb-rs.se

Klottersanering

Klottersanering

Vid klottersanering används flertalet olika klotterborttagare beroende på vilken typ av färg och underlag som klottret sitter på, temperaturer och väderförhållanden.
Detta för att inte förvärra skadan.

Klotterborttagaren reagerar kemiskt med klottret och förhindrar då att inte skada den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering.
Sanering kan även utföras utan kemikalier i form av blästring.

Klotterborttagaren penslas eller sprutas på ytan som ska saneras för att sedan mekaniskt arbetas in i ytan.
Klotterborttagaren får verka tills klottret är upplöst, ca. 15 minuter – 3 timmar, därefter spolas klottret bort med hetvatten under högtryck. Behandlingen kan behöva upprepas.
Eventuella skuggrester tas bort med högalkalisk skuggborttagare. Avslutningsvis spolas ytan med rent vatten.

De medlen som vi använder är speciellt utvecklade för att kunna ge ett bra resultat med hänsyn till både arbetsmiljö och miljö.
Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.