Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås / Färögatan 2, 164 40 Kista
08-39 09 24
info@hrb-rs.se

Brandsanering

Brandsanering


Brandsanering är en saneringstyp som utförs i fastigheter där brand, rök- och sotskador har uppstått.

När olika material antänds så bildas det rök och sot.
När en brand släckts så kvarstår skador i fastigheten som behöver brandsaneras.
En brandsanering handlar i regel om att åtgärda och återställa den drabbade fastigheten till ursprungsskick samt hantera den starka lukt som uppstår vid brandskador.

En brandsanering består i regel av följande delar:

  • Deponering av lösöre och material som skadats vid branden
  • Rivningsarbeten
  • Fuktskadeåtgärder från släckningsarbetet
  • Hantering av sotskador
  • Behandling mot lukt från brandrök.
  • Byggnadstekniska åtgärder (byggdelar som brunnit kan vara försvagade vilket gör att dessa behöver bytas ut eller förstärkas)
  • Återställande.

Det finns många brandsaneringsmetoder, exempelvis kemisk sanering, isblästring och sanering med ånga under högt tryck.
Många gånger patenteras ytorna som skadats (målas över med särskild förseglande färg) för att binda inne röklukt.

Varje brand är unik och man bedömer nödvändiga åtgärder samt saneringsmetod efter genomgång på plats.