Brandsanering

Brandsanering

Brandsanering är en saneringstyp som utförs i fastigheter där brand, rök- och sotskador har uppstått.

När olika material antänds så bildas det rök och sot.
När en brand släckts så kvarstår skador i fastigheten som behöver brandsaneras.
En brandsanering handlar i regel om att åtgärda och återställa den drabbade fastigheten till ursprungsskick samt hantera den starka lukt som uppstår vid brandskador.

En brandsanering består i regel av följande delar:

  • Deponering av lösöre och material som skadats vid branden
  • Rivningsarbeten
  • Fuktskadeåtgärder från släckningsarbetet
  • Hantering av sotskador
  • Behandling mot lukt från brandrök.
  • Byggnadstekniska åtgärder (byggdelar som brunnit kan vara försvagade vilket gör att dessa behöver bytas ut eller förstärkas)
  • Återställande.

Det finns många brandsaneringsmetoder, exempelvis kemisk sanering, isblästring och sanering med ånga under högt tryck.
Många gånger patenteras ytorna som skadats (målas över med särskild förseglande färg) för att binda inne röklukt.

Varje brand är unik och man bedömer nödvändiga åtgärder samt saneringsmetod efter genomgång på plats.

Vänligen kontakta oss om ni önskar rådgivning alternativt ett kostnadsförslag.

Kontakta oss

Vår arbetsprocess

Steg 1

Samla in information

Alla arbeten börjar med en vision om förbättring, vi sätter oss tillsammans och går igenom exakt vad ni som kund vill uppnå och vilket just ert behov är.

Steg 2

Analys av önskemål

Vi analyserar era önskemål och levererar ett kostnadsförslag för era begärda förändringsarbeten. Tidplaner och delmål sätter vi även under denna fas.

Steg 3

Genomförande

This is where the magic happens! Vi genomför överenskomna uppgifter enligt tidplan.

Steg 4

Leverans

När arbetet har slutförts besiktar vi dem utförda aktiviteternas kvalitet och intygar arbetets garanti och legitimitet.

Lediga tjänster

HRB Service är ett innovativt och dynamiskt företag som alltid är i behov av kompetenta människor som kan hjälpa oss att utvecklas.

Jobba hos oss

Kontakt

070-987 00 48
info@hrb-rs.se
Lyftkransvägen 3
142 50 Skogås